JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ NA RĘKĘ


Przypomnijmy kilka zasad, które obowiązują przy udzielaniu Komunii Świętej na rękę:

  • przed przyjęciem Komunii Świętej należy odsłonić usta, gdy otrzymam już Komunię, trudno jest zdejmować maseczkę bez ryzyka, że Komunia upadnie na podłogę,
  • należy zdjęć rękawiczki, w rękawiczkach nie wolno przyjmować Komunii Świętej,
  • przyjmujemy Komunię Świętą na lewą rękę,
  • prawą ręką wkładamy Hostię do ust,
  • spożywamy Hostię przed ołtarzem, w obecności kapłana,
  • nie wolno odejść z Komunią Świętą do ławki lub wycofać się poza przyjmujących Komunię Świętą.