WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH
DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST ŚWIĘTY

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

W naszym kościele chrztu świętego udzielamy w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 13.30 (w lipcu i w sierpniu w czasie Mszy Świętej o godz. 12.30).


BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

Niestety epidemia nie odpuszcza. Istnieją jeszcze pewne ograniczenia, do których musimy się stosować. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz nas wszystkich. Po konsultacji z nowym Księdzem Proboszczem podjęliśmy decyzję, by przyjąć dzieci do Pierwszej Komunii Świętej w mniejszych grupach (klasy).

Dlatego rozłożyliśmy Pierwszą Komunię Święta w 2020 roku na 2 terminy:

 • 19 września 2020 r. (sobota) - godz. 10.00 - kl. IIIA
 • 19 września 2020 r. (sobota) - godz. 12.30 - kl. IIIB
 • 26 września 2020 r. (sobota) - godz. 09.30 - kl. IIIC
 • 26 września 2020 r. (sobota) - godz. 11.30 - kl. IIID
 • 26 września 2020 r. (sobota) - godz. 13.30 - kl. IIIE

Do poszczególnych klas dołączą dzieci spoza naszej szkoły (rodzice indywidualnie zgłaszają dzieci do podanych powyżej terminów).

Jeżeli ktoś chciałby przełożyć Komunię na przyszły rok, to prosimy o indywidualny kontakt. Te propozycje podyktowane są troską o zdrowie i dobro dzieci oraz nas wszystkich. Pod koniec sierpnia podamy informację dotyczącą spotkania dla Rodziców. Prosimy też obserwować informacje na naszej stronie parafialnej www.parafiamigowo.pl

Jednocześnie podkreślamy, że nie jesteśmy w stanie określić, co będzie się działo odnośnie epidemii we wrześniu. Dlatego dalsze działania będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej i wprowadzanych obostrzeń.

Kontakt: Ks. Rafał Czaja, mail: ks.rafalcz@wp.pl


MAŁŻEŃSTWO

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna, 3 miesiące ważności)
 • dowód osobisty
 • ostatnie świadectwo z religii
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania


POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)