ŚP. KSIĄDZ PRAŁAT BOGDAN NAPIERAŁA

Ksiądz Bogdan Napierała urodził się 20 grudnia 1926 r. w Toruniu, w rodzinie urzędnika celnego - Romana Napierały i Pelagii z domu Foltyńskiej. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, dnia 1 stycznia 1927 roku. Edukację odbywał w szkołach powszechnych w Toruniu (1933-1935), Wejherowie (1935-1937) i Gdynia (1937-1939). Po ukończeniu 6 klasy złożył egzamin wstępny do Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Gdyni. Działania wojenne przeszkodziły jednak jego dalszej nauce. Sakrament bierzmowania otrzymał z rak sługi bożego ks. bpa Konstantyna Dominika, 30 marca 1938 roku, w parafii pw. Świętej Rodziny w Gdyni-Grabówku. Po wkroczeniu wojsk okupacyjnych, do roku 1940 przebywał w domu rodziców, a następnie podjął pracę w centrali eksportu węglowego, początkowo jako goniec, a później, do końca wojny, jako pracownik biurowy. Po zakończeniu działań wojennych pojął dalszą edukację w Państwowym Gimnazjum i Liceum Handlowym w Gdyni. Ukończył je w czerwcu 1949 roku otrzymując świadectwo dojrzałości. W czerwcu 1950 roku złożył podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej. W tym też seminarium odbył sześcioletnią formację filozoficzno - teologiczną. Odbywając studia w Pelplinie od początku przygotowywał się do posługi kapłańskiej w Diecezji Gdańskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 28 kwietnia 1957 roku w katedrze Oliwskiej z rąk biskupa Edmunda Nowickiego. Następnie został skierowany do posługi kapłańskiej w kolejnych parafiach diecezji, a później Archidiecezji Gdańskiej: wikariusz w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie (15.05.1957 - 30.06.1957), wikariusz w parafii pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie (01.07.1957 - 31.07.1957), wikariusz w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Siedlcach (01.08.1957-31.08.1960), wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdańsku-Wrzeszczu (01.08.1960-30.06.1968), wikariusz w parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie (01.07.1968-26.01.1969), wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach (27.01.1969-30.11.1974), administrator parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu (01.12.1974-10.01.1978), administrator a następnie proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku (11.01.1978-26.06.1997). Ostatnie 23 lata kapłańskiego życia ks. Bogdan Napierała spędził wspomagając jako emeryt duszpasterzy w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie.

W swojej posłudze kapłańskiej ks. Bogdan Napierała w dużej mierze poświęcił się ludziom młodym, jako katecheta i prefekt gimnazjalny i licealny oraz jako diecezjalny duszpasterz akademicki. Pełnił też obowiązki kapelana Szpitala Klinicznego w Gdańsku oraz kapelana Ruchu Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie". Przez kilka kadencji pełnił urząd dziekana. Był także członkiem kolegium konsultorów.

Biorąc pod uwagę jego gorliwość kapłańską oraz posługę duszpasterską, biskup Lech Kaczmarek w 1983 roku włączył ks. Bogdana Napierałę do grona kanoników honorowych Kapituły Katedralnej w Gdańsku-Oliwie, a papież Benedykt XVI nadał mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości.

W pamięci wiernych i duchowieństwa pozostaje kapłanem gorliwym, całkowicie oddanym Kościołowi, zawsze wiernym wpojonym zasadom, ogromnym erudytą, człowiekiem wielkiej kultury i taktu.

W swoim testamencie napisał "Zawierzyłem Bożej miłości Credidicaritati i doświadczyłem tej miłości". Przywołał także słowa z epitafium o. Antoniewicza SJ:

Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte,
Za skarby wiary, za pociechy święte,
Za trudy pracy i trudów owoce,
Za chwile siły i długie niemoce,
Za spokój, walki, zdrowie i choroby,
Za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby
I za krzyż ciężki na barki włożony
Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony!

Ks. prałat Bogdan Napierała zmarł 19 października 2020 r. Msza Święta pogrzebowa za śp. ks. prałata została odprawiona w piątek, 23 października o godz. 11.00 w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie. Bezpośrednio po Eucharystii nastąpiła uroczystość żałobna od bramy cmentarza Gdańsk-Łostowice i pochówek we wspólnym grobowcu kapłańskim.