WSPÓLNOTY PARAFIALNE

Przy parafii funkcjonują wspólnoty duszpasterskie:

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Modlitwy

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Duszpasterstwo Młodzieży

Kręgi Domowego Kościoła

Liturgiczna Służba Ołtarza

Scholka dziecięca

Wspólnota Adoracji Najświętszego Sakramentu

Wspólnota "Marana Tha"

Wspólnoty Neokatechumenalne

Wspólnota "Pustynia"

Wspólnota "Rycerzy Kolumba"

Wspólnota "Tymoteusz"

Wspólnoty Żywego Różańca

Zespół Muzyczny